Activiteit: Sid Vollebregt is actief op internationaal vlak in het werkveld van watervoorziening en duurzame energie. Zijn bedrijf Elemental Water Makers heeft een innovatie ontwikkeld om drinkwater uit zeewater te halen, waarbij er alleen maar gebruik wordt gemaakt van zonne- of windenergie. Ondanks de conservatieve watersector, de afstand naar gebieden waar ontzilting noodzakelijk is en de complexiteit van de markt, tracht hij duurzaam aangedreven ontzilting op de lokale, Europese en wereldwijde agenda te zetten.

Effect: In 2012 werd er 65 miljoen kubieke meter water per dag ontzilt, wat gelijk stond aan 0.6% van de wereldwijde zoetwater voorziening. Ondertussen was dit relatief kleine percentage aan ontzilting goed voor minimaal 75.2 TWh aan elektriciteitsconsumptie op jaarbasis, oftewel 0.4% van de wereldwijde elektriciteitsconsumptie, wat de energie-intensiteit en de daarmee gepaarde CO2 uitstoot illustreert.

Daarnaast zijn er meer dan 2 miljard mensen zonder toegang tot veilig drinkwater, waarvan 80% in afgelegen gebieden leeft. De op duurzame energie werkende techniek, die daardoor geen toegang nodig heeft tot een elektriciteitsnet of fossiele brandstoffen, biedt een uitkomst om toegang te krijgen tot veilig drinkwater voor deze plekken in Azië, Afrika of Zuid-Amerika. Dit zijn plekken waar een betrouwbaar waterdistributienetwerk of elektriciteit ontbreken en het grondwater vervuild of verzilt is.

Installatie in Indonesie

Installatie in Indonesië

Duurzaam: Door de klimaatveranderingen en stijgende zoetwaterschaarste zal de behoefte naar ontzilting de komende jaren sterk stijgen. De innovatie van Sid draagt bij aan het oplossen van dit probleem op een manier waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van de zon, zee, aarde en wind.

Sid Vollebregt

Sid (27) streeft ernaar de zoetwaterschaarste mondiaal op te lossen door gebruik te maken van de zon, zee, aarde en wind. Door klimaatverandering en toenemende zoetwaterschaarste zal de behoefte naar ontzilting de komende jaren sterk groeien. Met zijn bedrijf Elemental Water Makers heeft Sid na het afronden van zijn studie Sustainable Energy Technology aan de TU Delft een innovatieve technologie ontwikkeld om drinkwater uit zeewater te halen, door alleen gebruik te maken van zonne- of windenergie. Hierdoor wordt betaalbaar en veilig drinkwater uit zout water mogelijk, onafhankelijk van de prijs en beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Ondanks de conservatieve aard van de watersector, de afstand tot gebieden waar ontzilting noodzakelijk is en de complexiteit van de markt, zet Sid zich samen met mede-oprichter Reinoud Feenstra in om ontzilting via duurzame energie op de lokale, Europese en wereldwijde agenda te krijgen.